VVS'46 Bestuursnieuws

VVS'46 Bestuursnieuws

Op deze pagina plaatsen we belangrijke bestuursbesluiten. In de bijlagen vindt u eveneens belangrijke bestuursbesluiten terug.

 

Bestuur VVS'46

 

Algemene ledenvergadering 2021

De Algemene Ledenvergadering 2021 van VVS'46 is vastgesteld op 4 November. 

De ALV 2020 gaat nu behandeld worden tijdens de ALV van 2021.
Hieronder willen wij je informeren over de stand van zaken betreffende een aantal vaste onderdelen in een ALV.

Bennenkort zullen wij de vergaderstukken aktualiseren.

1) Jaarverslagen:
De secretariële jaarverslagen 2019/2020 van hoofdbestuur en jeugdcommissie zijn inmiddels      op onze website gepubliceerd (onder nieuws / bestuursnieuws).

2) Jaarrekening:
De jaarcijfers 2019/2020 en de begroting voor 2020/2021 zijn door onze penningmeester ter controle aangeboden aan de kascommissie. 
Deze kascommissie heeft de jaarrekening en begroting goedgekeurd.
Betreffende vergaderstukken zullen tijdens de ALV 2021 behandeld gaan worden.

3) Verkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar:

  • Arjan Koning (wedstrijdsecretariaat)
  • Douwe van der Vaart (voorzitter jeugdcommissie)
  • Kees Berkhout (secretaris)

Alle drie bestuursleden hebben ingestemd met nog eens een periode van drie jaar.

Jan Vijn (bestuurslid commerciële zaken) heeft op eigen verzoek zijn taken neergelegd. Deze taken zijn nu ondergebracht bij Dries Boerenboom (PR en CZ)
Ed Dol (voorzitter zaalvoetbal) heeft besloten om ook niet verder te gaan als bestuurslid. Zijn taken zijn ondergebracht bij Joris Beerepoot (TC veld en zaal)

Wij wensen je een veilig en gezond 2021 en hopen dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten op en rond de velden van VVS'46.

 

Jaarverslagen VVS'46

Onderaan deze pagina treft u de jaarverslagen aan van VVS'46. Het jaarverslag bestaat uit een verslag van het hoofdbestuur en een van de jeugdcommissie.

Bijlagen:
Agenda ledenvergadering 2019
Notulen Algemene ledenvergadering VVS 1-11-2018
Jaarverslag Hoofdbestuur VVS'46 2019-2020
Jaarverslag Jeugdcommissie VVS 2019 - 2020 versie 3

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!