VVS’46 dankt alle sponsoren


In een tijd dat we bijna vergeten zijn hoe het is om langs de lijn te staan, is het goed te zien dat er bij VVS’46 nog steeds getraind wordt door de meeste teams en dat vooral de jeugd nog leuke evenementen heeft zoals laatst het Sinterklaas toernooi. Er zijn nog steeds vele vrijwilligers actief bij VVS, ook al staat het voetbal op een laag pitje. Daarnaast gaat het onderhoud aan het complex gewoon door en blijven de vaste kosten voor VVS’46 helaas nagenoeg onveranderd doorlopen. We willen daarom graag alle sponsoren hartelijk danken voor hun vertrouwen en loyaliteit in deze lastige tijd. Zonder deze financiële bijdrage wordt het ook voor VVS’46 moeilijk om de club gezond te houden. We willen dus graag onze sponsoren in het zonnetje zetten en hartelijk danken voor hun steun ook al is het voor sommige sponsoren ook een moeilijke tijd. We hopen jullie graag weer op onze club te mogen ontvangen zodra het weer kan. Hoe mooi is het als onze leden in deze tijd nu ook onze sponsoren steunen.

Het bestuur van VVS’46

Business Club

Rabobank
Rijkhoff
KRNGroep
Koopman
Schipper Kozijnen
Piet Swart
Windenergysolutions
Deventrade
Van Diepen
Van Lierop
ZON

Subsponsors

NL-Jobs
Fietsvoordeelshop
Heddes bouw
SMP Sportcare
Frans Maas Schildersbedrijf Opmeer