Bestuursnieuws


Op deze pagina plaatsen we belangrijke bestuursbesluiten. In de bijlagen vindt u eveneens belangrijke bestuursbesluiten terug.

 

Bestuur VVS'46

 

Algemene ledenvergadering 2019

Donderdag 31 oktober aanstaande om 20:00 uur vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van VVS'46 plaats. Dan zijn alle leden welkom om mee te luisteren en praten over alles wat zij belangrijk vinden t.a.v. onze club. Hieronder treft u de agenda en de notulen van het afgelopen jaar aan.

Jaarverslagen VVS'46

Onderaan deze pagina treft u de jaarverslagen aan van VVS'46. Het jaarverslag bestaat uit een verslag van het hoofdbestuur en een van de jeugdcommissie.

 

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
Agenda ledenvergadering 2019.docAgenda ledenvergadering 2019.docza 5 okt 2019
Notulen Algemene ledenvergadering VVS 1-11-2018.pdfNotulen Algemene ledenvergadering VVS 1-11-2018.pdfza 5 okt 2019
Jaarverslag Jeugdcommissie VVS 2018 - 2019.pdfJaarverslag Jeugdcommissie VVS 2018 - 2019.pdfza 5 okt 2019
Jaarverslag Hoofdbestuur VVS'46 2018-2019.pdfJaarverslag Hoofdbestuur VVS'46 2018-2019.pdfza 5 okt 2019

 

 

 

Business Club

Windenergysolutions
Van Lierop
ZON
Rijkhoff
KRNGroep
Koopman
Deventrade
Van Diepen
Schipper Kozijnen
Piet Swart
Rabobank

Subsponsors

NL-Jobs
Univé
SMP Sportcare
Fietsvoordeelshop
Heddes bouw
Frans Maas Schildersbedrijf Opmeer