Bestuursnieuws


Op deze pagina plaatsen we belangrijke bestuursbesluiten. In de bijlagen vindt u eveneens belangrijke bestuursbesluiten terug.

 

Bestuur VVS'46

 

Algemene ledenvergadering 2018

Donderdag 1 november aanstaande om 20:00 uur vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van VVS'46 plaats. Dan zijn alle leden welkom om mee te luisteren en praten over alles wat zij belangrijk vinden t.a.v. onze club. Hieronder treft u de agenda en de notulen van het afgelopen jaar aan.

Jaarverslagen VVS'46

Onderaan deze pagina treft u de jaarverslagen aan van VVS'46. Het jaarverslag bestaat uit een verslag van het hoofdbestuur en een van de jeugdcommissie.

 

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
Agenda ledenvergadering 2018.pdfAgenda ledenvergadering 2018.pdfma 22 okt 2018
Notulen Algemene ledenvergadering VVS 8-11-2017.pdfNotulen Algemene ledenvergadering VVS 8-11-2017.pdfwo 17 okt 2018
Jaarverslag Hoofdbestuur VVS'46 2017-2018.pdfJaarverslag Hoofdbestuur VVS'46 2017-2018.pdfwo 17 okt 2018
Jaarverslag Jeugdcommissie VVS 2017 - 2018 webversie 3.pdfJaarverslag Jeugdcommissie VVS 2017 - 2018 webversie 3.pdfma 22 okt 2018
AVG privacystatement okt. 2018 -1.docxAVG privacystatement okt. 2018 -1.docxzo 28 okt 2018
Register van verwerkingsactiviteiten.pdfRegister van verwerkingsactiviteiten.pdfzo 28 okt 2018

 

 

 

Business Club

Rijkhoff
Van Diepen
ZON
Rabobank
Windenergysolutions
Piet Swart
Koopman
Schipper Kozijnen
Deventrade
Van Lierop

Subsponsors

Heddes bouw
NL-Jobs
SMP Sportcare
Univé
Frans Maas Schildersbedrijf Opmeer
Fietsvoordeelshop