Jeugdsportfonds WF


Jeugdsportfonds West-Friesland: contributie, sportkleding en/of attributen

Het Jeugdsportfonds West-Friesland wil dat ieder kind van 4 tot en met 18 jaar de sport van zijn keuze doet. Financiële problemen mogen geen obstakel zijn om niet te kunnen sporten. Omdat een vertrouwenspersoon, zoals een leerkracht, huisarts of sportleraar, de aanvraag doet, hoeft niemand uit de omgeving te weten dat de contributie en/of kleding door het Jeugdsportfonds is betaald. Het Jeugdsportfonds maakt het geld direct over naar de club of de sportzaak. De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal € 225,- per jaar. Voor kinderen met een beperking is dit bedrag € 500,- per jaar.

Informatie & aanvragen

Voor meer informatie kunt u kijken op www.jeugdsportfonds.nl. Aanvragen kunnen alleen online via het aanvraag registratiesysteem van het Jeugdsportfonds. Alleen de vertrouwenspersoon kan een aanvraag indienen.

Business Club

Rabobank
Windenergysolutions
ZON
Rijkhoff
Deventrade
Piet Swart
Schipper Kozijnen
Van Diepen
Koopman
Van Lierop

Subsponsors

Univé
Heddes bouw
NL-Jobs
Frans Maas Schildersbedrijf Opmeer
Fietsvoordeelshop
SMP Sportcare