Algemeen


Op deze pagina vindt u informatie voor en over de jeugd. U kunt doorklikken op de tabs ‘vraag en antwoord’ voor de veel gestelde vragen, het ‘jeugdvoetbal beleidsplan’ en de ‘Jeugdwijzer’.

De Jeugdwijzer is geschreven voor de nieuwe leden en hun ouders en/of verzorgers. In de Jeugdwijzer staat wat er binnen de vereniging plaatsvindt en wat we van elkaar kunnen verwachten. Verder bevat de Jeugdwijzer belangrijke onderwerpen over ‘’hoe ben ik verzekerd?’ en ‘hoe voorkom ik blessures?’’.

Het Jeugdvoetbalbeleidsplan is geschreven voor trainers, coaches, spelers en hun ouders, bestuurders en vrijwilligers van VVS ’46. Het beleidsplan geeft richting aan waar we met onze voetballende jeugd in de zaal en op het veld naar toe willen en waar we voor staan.

Wedstrijden. Voor vragen over het verplaatsen van wedstrijden kunt u contact opnemen met de wedstrijdsecretaris. U kunt terecht bij Irma Vlaar 0226-353848 wedstrijdsecretaris_jun@vvs46.nl of via Whatsapp op 06-83806770.

Vraag en antwoord


De Jeugdcommissie van VVS'46 geeft op deze pagina antwoord op de meest gestelde vragen.

Heeft u ook vragen stel ze dan via email.

 1. Waar kan ik alle algemene informatie lezen voor coaches, trainers en begeleiders?

Antwoord: in Dropbox

 1. Van wie kan ik de inlogcode krijgen en wachtwoord voor Dropbox?

Antwoord: is verstrekt bij de eerste notulen. Mocht je deze niet meer hebben, dan kun je het wachtwoord opvragen bij de jeugdvoorzitter

 1. Wat staat er allemaal in Dropbox?

Antwoord: de coachmap, trainingsoefeningen, teamindelingen, telefoonlijsten e.d.

 1. Bij wie moet ik zijn voor het vervangen van kapotte voetballen, waterzak e.d.?

Antwoord: bij onze kledingcommissie. Kijk op onze organisatiepagina voor de contactgegevens.

 1. Bij wie kan ik terecht voor een sleutel van het ballenhok?

Antwoord: bij Cor Groot

 1. Wie is verantwoordelijk voor indelen trainingsvelden?

Antwoord: de Jeugd Technische Commissie (JTC). Kijk op onze organisatiepagina voor de contactgegevens.

 1. Ik wil graag op andere tijden trainen met mijn team, bij wie moet ik dit aangeven?

Antwoord: de Leeftijd coördinatoren van de JTC. Kijk op onze organisatiepagina voor de contactgegevens.

 1. Bij wie moet ik zijn voor teamindelingen, trainingen en team gerelateerde vragen?

Antwoord: de leeftijd coördinatoren. Kijk op onze organisatiepagina voor de contactgegevens.

 1. Bij wie moet ik zijn met vragen over de wedstrijden, het wijzigen van tijden en het verplaatsen van een wedstrijd?

Antwoord: de wedstrijdsecretaris. Zie verder ook Dropbox info wedstrijddagen

 1. Ouders komen niet opdagen als ze moeten rijden. Hoe ga ik daar mee om?

Antwoord: alle ouders worden ingedeeld om te rijden. Indien ze niet kunnen is de afspraak, dat ze zelf een vervanger zoeken. Dit geldt ook bij een blessure of het ziek zijn van het kind.

 1. Ik heb een weekend veel te kort spelers ivm vakantie wat kan ik doen?

Antwoord: Je mag 1 weekend per seizoen een snipperweekend aanvragen bij de wedstrijdsecretaris. Dit moet aangevraagd worden de maandag voor de wedstrijd gespeeld wordt. Liefst eerder.

 1. In mijn team zijn er kinderen die om de week niet kunnen voetballen. Hoe ga je daar mee om en bij wie geef je dit aan?

Antwoord: Je kunt daar zelf afspraken over maken en de leeftijd coördinator hiervoor benaderen

 1. Ik heb hulp nodig bij trainingen. Wie kan ik daarvoor vragen?

Antwoord: de leeftijd coördinator

 1. Wanneer mag de verlichting aan op het trainingsveld?

Antwoord: Zodra het donker wordt. Let wel op dat je alleen de lichten gebruikt die je nodig hebt. Wordt er daarna niet meer getraind dan zet je de lichten uit.

 1. Welke spelers mag ik erbij vragen als we tekort hebben?

Antwoord: Heb je een D-team vraag je een D-speler via de coach, welk op dat moment qua tijdstip kan spelen voor je team of een E-speler. Hoger mag ook, de regel is dat je 3 spelers in je team mag hebben die 1 jaar ouder zijn. Bij een 8-tal 2, 6-tal 1. Afspraak is dat je het altijd via de coach vraagt.

 1. Ons team wil graag op andere tijden de wedstrijden spelen, bij wie moet je zijn?

Antwoord: Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij de wedstrijdsecretaris

 1. Heeft VVS 46 een vertrouwenspersoon?

Antwoord: Ja, dat is Rein de Wit onze voorzitter. Kijk op onze organisatiepagina voor de contactgegevens.

 1. Ik heb een bijzonder kind in mijn team, wie kan ik om hulp vragen?

De ouder(s) en samen bij het Wijkteam van de gemeente Opmeer. Bereikbaar van 09.00 -10.00 uur via 0226 – 363333 of mail naar wijkteam@opmeer.nl

 1. Als er door de week een zware blessure op trainingsveld plaatsvindt, kan de ambulance dan door de poort?

Antwoord: Ja, de sleutel van de poort hangt in het Praathuis aan de kapstok.

Jeugdvoetbal-beleidsplan


Dit plan is samengesteld door een commissie met afgevaardigden vanuit bestuur, jeugdbestuur, technische commissie, jeugdtrainers en begeleiders.

De vereniging en m.n. de jeugdafdeling van V.V.S. wil graag het middelpunt zijn van de sportieve activiteiten in Spanbroek. Een vereniging waar speelplezier en onderlinge gezelligheid net zo belangrijk zijn als topprestaties.

Het jeugdvoetbalbeleidsplan is gemaakt om een goede basis te leggen voor de huidige organisatie en zo ook de groei van de jeugdafdeling goed te begeleiden. Tevens heeft het de intentie om de kwaliteit van het voetbal te verbeteren, maar het karakter van de vereniging te behouden. Het plan is dus een leidraad voor de jeugdbegeleiding en -opleiding gedurende vele jaren.

Met een beleidsplan wordt duidelijkheid gegeven wat V.V.S. wil met de jeugd, wat kunnen we ze bieden. Waar kies je als voetbalvereniging voor? Bij beleid gaat het erom dat je als voetbalvereniging op een gerichte manier gaat werken. Waar wil je als vereniging heen met de jeugd? Op welke manieren dient de jeugdafdeling in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen zoals een groeiende jeugd mede door nieuwbouw, maar een afnemende binding met de vereniging en het daaraan gekoppelde tekort aan bestuurlijk en begeleidend jeugdkader.

Het jeugdvoetbalbeleidsplan geeft tevens houvast aan jeugdleiders en jeugdtrainers doordat er een visie van de vereniging op het jeugdvoetbal beschreven staat. Daarnaast geeft het inzicht in de organisatie structuur van de vereniging. Hierdoor is de vereniging minder kwetsbaar bij het wegvallen van jeugdkaderleden doordat het jeugdbeleidsplan (met als kern de beschreven doelen en de daarvoor benodigde en beschikbare middelen) is vastgelegd. Het ontwikkelen en uitvoeren van het jeugdvoetbalbeleidsplan vormt een middel om de jeugdparticipatie te bevorderen. M.n. de oudere jeugdleden raken meer betrokken bij de vereniging, doordat ze actief betrokken worden bij het beleidsplan.

Zonder inzet en motivatie van alle vrijwillige mensen kan een vereniging niets. Daarom is het ook van groot belang dat er een jeugdplan is, welke duidelijkheid geeft in de wensen en mogelijkheden van de vereniging. Tevens geeft het een bijdrage om de voetbal kwaliteiten te benutten en te verbeteren. Het jeugdplan moet dan ook breed gedragen worden in de hele vereniging en tot inspiratie dienen om mensen c.q. ouders te betrekken bij de vereniging.

 

Bestuurslid Jeugdzaken,

Douwe vd Vaart

voorzitter_jeugd@vvs46.nl

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
JVB Plan 2015 def.pdfJVB Plan 2015 def.pdfma 14 aug 2017

Jeugdwijzer


Hieronder vindt u het informatieboekje van VVS'46. Het is geschreven voor de jeugd en hun ouders en/of verzorgers. Doel van de Jeugdwijzer is om kort te beschrijven wat er binnen de vereniging plaatsvindt en wat we van elkaar kunnen verwachten.
Verder bevat de Jeugdwijzer belangrijke onderwerpen voor nieuwe leden zoals 'hoe ben ik verzekerd?' en 'hoe voorkom ik blessures?'.

Wij wensen elke jeugdspeler een prettige, leerzame en vooral sportieve voetbalcarrière bij VVS'46 toe.
Jeugdcommissie VVS'46

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
Jeugdwijzer 2016 def. 2.docxJeugdwijzer 2016 def. 2.docxvr 25 aug 2017