Bijzondere ledenvergadering bij VVS’46


Een bijzondere ledenvergadering bij VVS’46 donderdag 1 november. Na bijna 12 jaar legde Rein de Wit zijn voorzittershamer neer. Maar pas nadat hij nog drie andere vrijwilligers in het zonnetje had gezet. 

Ook Dirk Ranzijn nam namelijk, na ruim 25 jaar, afscheid als bestuurslid. In de rol van bestuurslid accommodatie en commerciële zaken, heeft Dirk onmiskenbaar een stempel gedrukt op deze activiteiten binnen VVS.  Een aantal van zijn wapenfeiten: vernieuwen en vergroten van de Oranjehal, nieuwbouw en renovatie kleedkamers, nieuw- en verbouw van de kantine na de Paasbrand in 2001 en het energieneutraal maken van het VVS-sportcomplex. Dirk werd benoemd tot erelid van VVS’46.

Als bestuurslid wordt Dirk opgevolg door Jan Vijn.

Nico Beerepoot werd tijdens deze algemene ledenvergadering benoemd als Lid van Verdienste. Naast zijn lange voetbalcarrière, is Nico ook al jaren vrijwilliger bij VVS.  Interim jeugdvoorzitter, jeugdtrainer, teammanager van het 1e, verkeersbegeleider tijdens de Kerstcross Opmeer en materiaalman. Ruim 20 jaar heeft hij het beheer gehad over alle ballen en andere trainingsmaterialen en ervoor gezorgd dat alle tenues er perfect uitzien. Deze laatste taak heeft hij met ingang van dit seizoen overgedragen.

Patty Marcus neemt afscheid als bestuurslid kantinezaken. Met een bloemetje en warme worden van Rein werd zij bedankt.

En tenslotte was daar het formele afscheid van Rein als voorzitter. Sinds september 2006 heeft Rein de functie als voorzitter bekleed, en dat deed hij met verve en enthousiasme. Met zijn warme belangstelling voor alles en iedereen, is Rein echt een visitekaartje voor VVS geworden.

Naast het voorzitterschap, heeft hij zich in deze periode met nog heel veel andere zaken beziggehouden. Een kleine greep: organisatie van feestjes, jubilea, evenementen, jeugdtrainer, organisatie herfst- en lentefit, vrijwilliger bij de Kerstcross, lid van diverse werkgroepen en vertrouwenspersoon.

Als blijk van waardering namens de gehele vereniging, maar ook namens de KNVB ontving Rein de zilveren KNVB speld, die door de heer Gerard Hubers, ambassadeur van de KNVB werd overhandigd.

Met een laatste klap met de hamer kwam een eind aan 12 jaar voorzitterschap en droeg Rein zijn taken over aan de, unaniem gekozen, nieuwe voorzitter Co Scholten.

Rein bedankt voor 12 fantastische jaren en Co heel veel succes.

 

Zowel Rein als Dirk, Nico en Patty blijven gelukkig aan de club verbonden en zullen zich als vrijwilliger op allerlei manieren voor de club blijven inzetten.
 

Business Club

ZON
Windenergysolutions
Van Lierop
Piet Swart
Koopman
Deventrade
Schipper Kozijnen
Van Diepen
Rabobank
KRNGroep
Rijkhoff

Subsponsors

Univé
Fietsvoordeelshop
Frans Maas Schildersbedrijf Opmeer
SMP Sportcare
NL-Jobs
Heddes bouw